Polityka prywatności aplikacji

1. Zasady/organ odpowiedzialny

Aplikacja dla aerops (zwana dalej „usługą”) jest produktem

aeroPS GmbH
Forststr. 5
01099 Dresden
Registergericht: Dresden
Registernummer: HRB 38701

który jest również organem odpowiedzialnym w rozumieniu § 3 (7) BDSG za gromadzenie danych. Uważne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Przy gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec, a w szczególności Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG), jak również przepisów ustawy o telemediach (TMG) oraz prawa UE. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje Państwa jako użytkownika naszego serwisu o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy i przechowujemy tylko te dane, które są nam potrzebne do działania serwisu i obsługi płatności. W celu poprawy jakości usług, gromadzimy i przechowujemy również dane do celów statystycznych. Zapewnia to jednak, że nie ma możliwości powiązania z kontem użytkownika, tak aby zachować anonimowość.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z usługi

Podczas korzystania z aplikacji aerops gromadzone są następujące dane dostępu:

a.) Dane nieosobowe
Dane nieosobowe są zbierane i przetwarzane przez nas wyłącznie w celu ciągłego doskonalenia i analizy usługi. Dane nieosobowe to te, które są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane anonimowo i które nie mogą być ponownie przypisane do danej osoby.

b.) Dane osobowe
Zbieramy dane osobowe (indywidualne informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach konkretnej lub możliwej do określenia osoby fizycznej) tylko w zakresie przez Państwa podanym.
Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu realizacji i przetwarzania Państwa zamówienia oraz przetwarzania Państwa zapytań.

c.) Ujawnienie danych osobowych
Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Wyłączeni z tego są tylko nasi partnerzy serwisowi, których potrzebujemy do przetworzenia stosunku umownego. W takich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.

3. Cookies

Pragniemy zwrócić uwagę, że na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies (małe pliki z informacjami konfiguracyjnymi).

4. Cofnięcie, zmiany, korekty i aktualizacje

Jako użytkownik aplikacji aerops masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Ponadto istnieje również prawo do poprawienia nieprawidłowych danych, zablokowania i usunięcia danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z prawnym obowiązkiem przechowywania. W przypadku zapytań prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych wymienionych w punkcie 5.

5. Prosimy o kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek ogólne pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw na mocy klauzuli 4 niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt w następujący sposób:

Pocztą: aeroPS GmbH, Am Exer 2d, 38302 Wolfenbüttel.
Przez emalię: support@aerops.com