Privacybeleid van de app

1. Principe/ Verantwoordelijke instantie

De aerops App (hierna “Service” genoemd) is een product van de

aeroPS GmbH
Forststr. 5
01099 Dresden
Registergericht: Dresden
Registernummer: HRB 38701

die ook de verantwoordelijke instantie is in de zin van § 3 (7) BDSG voor het verzamelen van gegevens. De zorgvuldige en wettelijk voorgeschreven omgang met persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland en in het bijzonder aan de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de bepalingen van de Telemediawet (TMG) en het EU-recht. Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u als gebruiker van onze service over het soort, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. In het algemeen verzamelen en bewaren wij alleen die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de dienst en de afhandeling van betalingen. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en bewaren wij ook gegevens voor statistische doeleinden. Dit zorgt er echter voor dat er geen koppeling naar een gebruikersaccount kan worden gemaakt, zodat de anonimiteit behouden blijft.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij het gebruik van de dienst

Bij het gebruik van de aerops-App worden de volgende toegangsgegevens verzameld:

a.) Niet-persoonlijke gegevens
Niet-persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt met het oog op continue verbetering en analyse van de dienstverlening. Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die anoniem worden verzameld, verwerkt en gebruikt en die niet opnieuw aan een persoon kunnen worden toegewezen.

b.) Persoonlijke gegevens
Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens (individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of bepaalbare natuurlijke persoon) voor zover deze door u worden verstrekt.
De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw aanvragen te verwerken.

c.) Openbaarmaking van persoonsgegevens
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Uitgesloten hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken. In deze gevallen houden wij ons strikt aan de eisen van de federale wet op de gegevensbescherming. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

3. Cookies

Wij wijzen u erop dat wij op onze website gebruik maken van cookies (kleine bestanden met configuratie-informatie).

4. Intrekking, wijzigingen, correcties en actualiseringen

Als gebruiker van de aerops-app heeft u het recht om gratis informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u opslaan. Daarnaast bestaat er ook een recht op correctie van onjuiste gegevens, op blokkering en verwijdering van persoonsgegevens, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke opslagverplichting. Voor vragen kunt u gebruik maken van de contactgegevens onder punt 5.

5. Contakt

Als u algemene vragen hebt over dit Privacybeleid of als u uw rechten onder artikel 4 van dit Privacybeleid wilt uitoefenen, neem dan als volgt contact met ons op:

Per post: aeroPS GmbH, Am Exer 2d, 38302 Wolfenbüttel.
Per e-mail: support@aerops.com